Anmälan specialkost förskola/skola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

OBSERVERA!
E-tjänsten skickas in inför varje skol/förskolestart höstterminen senast 1 augusti.

För de barn/elever som av olika anledningar inte kan äta den ordinarie kosten finns det möjlighet att få specialkost serverad. Specialkost kan erbjudas till barn/elever med livsmedelsallergier och intoleranser eller till elever som på grund av andra medicinska skäl behöver anpassad kost. 

Specialkost tillhandahålls av medicinska skäl och erfordrar ett intyg från läkare, dietist eller sjuksköterska, undantag är laktosintolerans där intyg med förälders underskrift räcker. Intygen ska förnyas varje år inför skolstart höstterminen. Om allergierna är kvarstående kan skolsköterska eller sjuksköterska på BVC förnya intygen. Vid förändringar i allergierna ska intygen förnyas utifrån medicinsk bedömning av läkare, dietist eller sjuksköterska

Ett vegetariskt alternativ erbjuds till de elever som av religiösa skäl inte kan äta dagens huvudrätt.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa