Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga, bo och miljö (13)

  • Anmälan lokal för hygienisk behandling

   Anmälan om verksamhet med yrkesmässig hygienisk behandling som använder stickande eller skärande verktyg.

   Anmälan om verksamhet med yrkesmässig hygienisk behandling som använder stickande eller skärande verktyg.

  • Anmälan om installation av värmepump

   Här kan du anmäla eller söka tillstånd för installation av värmepump. 

   Här kan du anmäla eller söka tillstånd för installation av värmepump. 

  • Anmälan om miljöfarlig verksamhet

   Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap 10-11 § miljöprövningsförordningen (2013:251)

   Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap 10-11 § miljöprövningsförordningen (2013:251)

  • Anmälan om misstänkt matförgiftning

   Här kan du, direkt via e-tjänsten, registrera en anmälan till oss på miljökontoret om du misstänker att du blivit matförgiftad av livsmedel från butik, restaurang eller annat matställe i Jokkmokks kommun. Det finns även en blankett för utskrift.

   Här kan du, direkt via e-tjänsten, registrera en anmälan till oss på miljökontoret om du misstänker att du blivit matförgiftad av livsmedel från butik, restaurang eller annat matställe i Jokkmokks kommun. Det finns även en blankett för utskrift.

  • Anmälan om olägenhet

   Anmälan om olägenhet kan vara till exempel dåliga avloppsanläggningar, störande buller och lukt, mögel i lägenheten, ej tillfredställande temperatur/ventilation i lägenhet och störande rök med mera.

   Anmälan om olägenhet kan vara till exempel dåliga avloppsanläggningar, störande buller och lukt, mögel i lägenheten, ej tillfredställande temperatur/ventilation i lägenhet och störande rök med mera.

  • Anmälan om uppehåll i sophämtning

   Här kan du som medborgare beställa uppehåll i din sophämtning om du ska vara bortrest under en längre period. Uppehållet måste vara längre än tre månader men mindre än 12 månader.

   Här kan du som medborgare beställa uppehåll i din sophämtning om du ska vara bortrest under en längre period. Uppehållet måste vara längre än tre månader men mindre än 12 månader.

  • Anmälan vid ägarbyte VA och Avfall

   Du som säljer fastigheten ansvarar för vattenförbrukningen fram till nye ägarens tillträdesdag.

   Du som säljer fastigheten ansvarar för vattenförbrukningen fram till nye ägarens tillträdesdag.

  • Befrielse från sophämtning

   Har du en fritidsbostad som inte används, där det enbart uppkommer en ringa mängd hushållsavfall? Då kan du ansöka om befrielse från sophämtning.

   Har du en fritidsbostad som inte används, där det enbart uppkommer en ringa mängd hushållsavfall? Då kan du ansöka om befrielse från sophämtning.

  • Behovsanpassad avfallshämtning

   Du som avser att kompostera ditt matavfall, istället för att använda kommunens bruna kärl, ska anmäla det till Samhällsbyggarnämnden. Du ska själv kunna ta hand om den mängd jord som uppkommer av komposten.

   Du som avser att kompostera ditt matavfall, istället för att använda kommunens bruna kärl, ska anmäla det till Samhällsbyggarnämnden. Du ska själv kunna ta hand om den mängd jord som uppkommer av komposten.

  • Livsmedelsverksamhet - anmäla ny verksamhet eller ändring/avslut av befintlig verksamhet

   Här anmäler du att ditt företag ska starta ny livsmedelsverksamhet, ändra en befintlig verksamhet eller avsluta en befintlig verksamhet direkt via e-tjänst.

   Här anmäler du att ditt företag ska starta ny livsmedelsverksamhet, ändra en befintlig verksamhet eller avsluta en befintlig verksamhet direkt via e-tjänst.

  • Riskklassning av livsmedelsverksamhet

   Här lämnar du uppgifter om befintlig livsmedelsverksamhet. Samhällsbyggarnämnden behöver uppgifterna för att placera verksamheten i rätt riskklass enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell.

   Här lämnar du uppgifter om befintlig livsmedelsverksamhet. Samhällsbyggarnämnden behöver uppgifterna för att placera verksamheten i rätt riskklass enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell.

  • Självservice ÅVC Jokkmokk - Grönt kort

   Privatpersoner folkbokförda i Jokkmokks kommun alternativt fritidshus med aktivt avfallsabonnemang i Jokkmokks kommun får efter genomgången webbaserad utbildning med slutprov tillträde till Återvinningscentralen i Jokkmokk på obemannad tid. 

   Privatpersoner folkbokförda i Jokkmokks kommun alternativt fritidshus med aktivt avfallsabonnemang i Jokkmokks kommun får efter genomgången webbaserad utbildning med slutprov tillträde till Återvinningscentralen i Jokkmokk på obemannad tid. 

  • Slambrunn - extra tömning

   Beställa extra tömning
   H
   är kan du beställa extra tömning av din slambrunn, den töms inom 30 dagar. Om ditt ärende är akut var vänlig ring Kent Wilhelmsson  070-6414506

   Beställa extra tömning
   H
   är kan du beställa extra tömning av din slambrunn, den töms inom 30 dagar. Om ditt ärende är akut var vänlig ring Kent Wilhelmsson  070-6414506

  Kommun och politik (4)

  • Anmälan för autogiro

   Betala dina fakturor från Jokkmokks kommun via autogiro.

   Betala dina fakturor från Jokkmokks kommun via autogiro.

  • Ansökan om minoritetsspråkmedel

   Enskilda eller organisationer kan ansöka om bidrag från kommunens minoritetsspråksmedel. Bidrag kan beviljas till en verksamhet som främjar minoritetsspråk.

   Enskilda eller organisationer kan ansöka om bidrag från kommunens minoritetsspråksmedel. Bidrag kan beviljas till en verksamhet som främjar minoritetsspråk.

  • Synpunkter på maten

   Ställ frågor eller lämna synpunkter till Matpolen i Jokkmokk 

   Ställ frågor eller lämna synpunkter till Matpolen i Jokkmokk 

  • Återbetalning från Jokkmokks kommun

   Om du råkat betala in för mycket, till exempel för vatten- och avlopp eller förskola, behöver vi få ditt kontonummer för att kunna betala tillbaka de pengar du betalat för mycket.

   Om du råkat betala in för mycket, till exempel för vatten- och avlopp eller förskola, behöver vi få ditt kontonummer för att kunna betala tillbaka de pengar du betalat för mycket.

  Kultur och fritid (6)

  Näringsliv och arbete (5)

  • Ansökan om intyg

   Här kan du ansöka om arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg.

   Här kan du ansöka om arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg.

  • Ferieplats ungdomar

   Ansökan om feriearbete - Prioriterad grupp är de som är födda 2007 alternativt går ut 9:nde klass. Därefter fördelas platser till de födda 2006, 2005 och 2008 i den mån platserna räcker. 

   Sista ansökningsdag är den 14/5.

   Ansökan om feriearbete - Prioriterad grupp är de som är födda 2007 alternativt går ut 9:nde klass. Därefter fördelas platser till de födda 2006, 2005 och 2008 i den mån platserna räcker. 

   Sista ansökningsdag är den 14/5.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Serveringstillstånd

   Här kan du ansöka om nytt serveringstillstånd. Du kan också anmäla eller ansöka om förändringar eller tillägg i ditt befintliga tillstånd.

   Här kan du ansöka om nytt serveringstillstånd. Du kan också anmäla eller ansöka om förändringar eller tillägg i ditt befintliga tillstånd.

  • Servicedesk Löneärenden

   Vi i Servicedesken hjälper dig gärna

   Vi i Servicedesken hjälper dig gärna

  • Åberopa företrädesrätt till återanställning

   Åberopa företrädesrätt till återanställning

   Åberopa företrädesrätt till återanställning

  Stöd och omsorg (3)

  • Familjehem, kontaktperson eller kontaktfamilj - intresseanmälan

   Här kan du anmäla ditt intresse till att bli familjehem, kontaktperson eller kontaktfamilj till någon som behöver ditt stöd. Starta e-tjänsten för att svara på några korta frågor och lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig snart.

   Här kan du anmäla ditt intresse till att bli familjehem, kontaktperson eller kontaktfamilj till någon som behöver ditt stöd. Starta e-tjänsten för att svara på några korta frågor och lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig snart.

  • Orosanmälan barn och unga

   Här kan du anmäla misstanke om att barn och unga far illa.

   Här kan du anmäla misstanke om att barn och unga far illa.

  • Synpunkter, klagomål och beröm - socialtjänst och hälso- och sjukvård

   Socialtjänsten och hälso-och sjukvården är intresserad av dina synpunkter, förslag tips och idéer.

   Socialtjänsten och hälso-och sjukvården är intresserad av dina synpunkter, förslag tips och idéer.

  Utbildning och förskola (12)

  • Anmälan specialkost förskola/skola

   Matpolen tillhandahåller specialkost efter beställning enligt följande grunder.

   Matpolen tillhandahåller specialkost efter beställning enligt följande grunder.

  • Anmälan till förskola och fritidshem

   Anmälan till förskola 1-5 år och fritidshem 6-12 år.

   Anmälan till förskola 1-5 år och fritidshem 6-12 år.

  • Ansökan om skolskjuts

   För elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

   För elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

  • Ansökan resebidrag (Terminsvis)

   Resebidraget är ett ansökningsbart bidrag avsett för kommunmedborgare som studerar utanför kommunen..

   Resebidraget är ett ansökningsbart bidrag avsett för kommunmedborgare som studerar utanför kommunen..

  • Hälsouppgift

   Hälsouppgift.  Alla elever i förskoleklass, årkurs 4 och 7 samt i årskurs 1 på gymnasiet erbjuds ett hälsobesök med hälsosamtal hos skolsköterskan. Inför hälsobesöket önskar skolsköterskan få uppgifter om ert barns hälsotillstånd. Det är bara skolsköterskan och skolläkaren som har tillgång till dessa uppgifter som behandlas utifrån sekretess.

   Hälsouppgift.  Alla elever i förskoleklass, årkurs 4 och 7 samt i årskurs 1 på gymnasiet erbjuds ett hälsobesök med hälsosamtal hos skolsköterskan. Inför hälsobesöket önskar skolsköterskan få uppgifter om ert barns hälsotillstånd. Det är bara skolsköterskan och skolläkaren som har tillgång till dessa uppgifter som behandlas utifrån sekretess.

  • Inkomstuppgift för beräkning av avgift för förskola, fritidshem

   Här lämnar du din inkomst för beräkning av barnomsorgsavgiften.

   Här lämnar du din inkomst för beräkning av barnomsorgsavgiften.

  • Inskrivning av elev/ansökan om att byta skola

   Denna e-tjänst ska användas då man flyttar till kommunen eller önskar byta skola inom kommunen, till exempel vid byte från friskola.

   Denna e-tjänst ska användas då man flyttar till kommunen eller önskar byta skola inom kommunen, till exempel vid byte från friskola.

  • Rekvisition av elevhälsojournal

   Elevhälsovårdsjournalen är en sekretessbelagd handling som endast elevhälsans medicinska insats har tillgång till. Den följer eleven under alla skolår och ger en viktig information och en samlad beskrivning av elevens hälsa och utveckling. I journalen finns framför allt noteringar om vaccinationer, syn- hörselkontroller, längd- och viktutveckling.

   Elevhälsovårdsjournalen är en sekretessbelagd handling som endast elevhälsans medicinska insats har tillgång till. Den följer eleven under alla skolår och ger en viktig information och en samlad beskrivning av elevens hälsa och utveckling. I journalen finns framför allt noteringar om vaccinationer, syn- hörselkontroller, längd- och viktutveckling.

  • Samtycke hälsosamtalsuppgifter

   Samtycke hälsosamtalsuppgifter. Alla elever i förskoleklass, årkurs 4 och 7 samt i årskurs 1 på gymnasiet erbjuds ett hälsosamtal hos skolsköterskan. Syftet är bland annat att samtala om hur hälsan och skolgången påverkas av hur vi lever. Inför samtalet får eleven ett frågeformulär med frågor om hälsa, levnadsvanor och om trivsel i skolan. Med vårdnadshavares samtycke lagras elevens uppgifter från frågeformuläret i en databas som Region Norrbotten ansvarar för. Region Norrbotten publicerar årligen en rapport ”skolbarns hälsa och levnadsvanor” som baseras på uppgifter och analys från denna databas. Rapporten innehåller endast avidentifierat material.

   Samtycke hälsosamtalsuppgifter. Alla elever i förskoleklass, årkurs 4 och 7 samt i årskurs 1 på gymnasiet erbjuds ett hälsosamtal hos skolsköterskan. Syftet är bland annat att samtala om hur hälsan och skolgången påverkas av hur vi lever. Inför samtalet får eleven ett frågeformulär med frågor om hälsa, levnadsvanor och om trivsel i skolan. Med vårdnadshavares samtycke lagras elevens uppgifter från frågeformuläret i en databas som Region Norrbotten ansvarar för. Region Norrbotten publicerar årligen en rapport ”skolbarns hälsa och levnadsvanor” som baseras på uppgifter och analys från denna databas. Rapporten innehåller endast avidentifierat material.

  • Samtycke vaccination

   Samtycke vaccination. Under skolgången erbjuds alla elever vaccinationer enligt det svenska vaccinationsprogrammet. Innan vaccination måste ni som vårdnadshavare ge ert samtycke till detta samt svara på några hälsofrågor om ert barn. Om barnet har två vårdnadshavare måste båda ge sitt medgivande.

   Samtycke vaccination. Under skolgången erbjuds alla elever vaccinationer enligt det svenska vaccinationsprogrammet. Innan vaccination måste ni som vårdnadshavare ge ert samtycke till detta samt svara på några hälsofrågor om ert barn. Om barnet har två vårdnadshavare måste båda ge sitt medgivande.

  • Synpunkter och klagomål, inom förskola och skola

   Lämna synpunkter och klagomål inom förskola och skola

   Lämna synpunkter och klagomål inom förskola och skola

  • Uppsägning av förskola eller fritidshem

   Uppsägning av plats inom förskole- och/eller fritidsverksamhet.

   Uppsägning av plats inom förskole- och/eller fritidsverksamhet.