Ideell Kreativitet (tidigare Idrottsutveckling)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Allmänna utgångspunkter för bidragsgivningen

Genom Ideell Kreativitet (tidigare Idrottsutveckling) kan föreningarna söka bidrag till allt som har med föreningsverksamhet att göra, utbildningar, lokala tävlingar, marknadsföring, informationsmaterial till leder, anslagstavlor, aktiviteter för ledare och medlemmar.

Beslut kommer fattas av kultur- och fritidsnämnden, under året har nämnden 6 sammanträden. Bidrag lämnas inte till löpande verksamhet eller för täckande av underskott.

Vem kan söka bidrag?

Bidrag kan endast utgå till föreningarnas huvudstyrelse. Ett viktigt villkor för varje utbildning/tävling är att det finns en klart angiven huvudman som ansvarar för genomförandet.

Rutiner för bidragsgivning

  • Bidrag prövas efter ansökan
  • Alla bidragsansökningar besvaras skriftligen snarast efter beslut.

Redovisning av hur bidraget använts

  • Bidragsmottagare skall, senast tre månader efter utbildnings/tävlings avslutning, lämna ekonomisk redovisning och rapport över hur medlen har använts.
  • Om föreningen inte använt beviljade medel för vilket medel beviljats av kultur- och fritidsnämnden inte har genomförts, skall bidragsmottagaren återbetala bidraget

Vid Frågor kontakta:

Fritidskonsulent Elsa Lindholm Blind tel. 0971-17335
elsa.lindholmblind@jokkmokk.se

Kultursekreterare Anna-Karin Aira, Tel. 0971-172 04

anna-karin.aira@jokkmokk.se


 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa