Idrottsutveckling i Jokkmokks Kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Allmänna utgångspunkter för bidragsgivningen

Projektet Idrottsutveckling i Jokkmokk har under många år syftar till en medveten och långsiktig utbildningsplan, genom att hjälpa till att öka nyrekrytering av ledare till föreningslivet och få en hög utbildningsnivå av ledare inom Jokkmokks kommun.

Föreningarna kan nu söka bidrag till allt som har med föreningsverksamhet att göra, utbildningar, lokala tävlingar, marknadsföring, informationsmaterial till leder, anslagstavlor, aktiviteter för ledare och medlemmar.

Beslut kommer fattas av kultur- och fritidsnämnden, under året har nämnden 6 sammanträden. Bidrag lämnas inte till löpande verksamhet eller för täckande av underskott.

Vem kan söka bidrag?

Bidrag kan endast utgå till idrottsföreningarnas huvudstyrelse. Ett viktigt villkor för varje utbildning/tävling är att det finns en klart angiven huvudman som ansvarar för genomförandet.

Rutiner för bidragsgivning

  • Bidrag prövas efter ansökan
  • Alla bidragsansökningar besvaras skriftligen snarast efter beslut.

Redovisning av hur bidraget använts

  • Bidragsmottagare skall, senast tre månader efter utbildnings/tävlings avslutning, lämna ekonomisk redovisning och rapport över hur medlen har använts.
  • Om föreningen inte använt beviljade medel för vilket medel beviljats av kultur- och fritidsnämnden inte har genomförts, skall bidragsmottagaren återbetala bidraget

Vid Frågor kontakta:

Stefan Lindmark tel. 0971-17335
stefan.lindmark@jokkmokk.se

Ann Enberg 0971–17203
ann.enberg@jokkmokk.se


 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa