Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Kultur och fritid (1)

  Näringsliv och arbete (1)

  • Serveringstillstånd

   computerperson

   Här kan du ansöka om nytt serveringstillstånd. Du kan också anmäla eller ansöka om förändringar eller tillägg i ditt befintliga tillstånd.

   Här kan du ansöka om nytt serveringstillstånd. Du kan också anmäla eller ansöka om förändringar eller tillägg i ditt befintliga tillstånd.

   Till tjänstenchevron_right

  Stöd och omsorg (2)

  • Familjehem, kontaktperson eller kontaktfamilj - intresseanmälan

   computer

   Här kan du anmäla ditt intresse till att bli familjehem, kontaktperson eller kontaktfamilj till någon som behöver ditt stöd. Starta e-tjänsten för att svara på några korta frågor och lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig snart.

   Här kan du anmäla ditt intresse till att bli familjehem, kontaktperson eller kontaktfamilj till någon som behöver ditt stöd. Starta e-tjänsten för att svara på några korta frågor och lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig snart.

   Till tjänstenchevron_right
  • Synpunkter och klagomål

   computer

   Socialtjänsten och hälso-och sjukvården är intresserad av dina synpunkter, förslag tips och idéer.

   Socialtjänsten och hälso-och sjukvården är intresserad av dina synpunkter, förslag tips och idéer.

   Till tjänstenchevron_right

  Utbildning och förskola (5)

  • Anmälan specialkost förskola/skola

   computerperson

   Matpolen tillhandahåller specialkost efter beställning enligt följande grunder.

   Matpolen tillhandahåller specialkost efter beställning enligt följande grunder.

   Till tjänstenchevron_right
  • Hälsouppgift

   computerperson

   Hälsouppgift.  Alla elever i förskoleklass, årkurs 4 och 7 samt i årskurs 1 på gymnasiet erbjuds ett hälsobesök med hälsosamtal hos skolsköterskan. Inför hälsobesöket önskar skolsköterskan få uppgifter om ert barns hälsotillstånd. Det är bara skolsköterskan och skolläkaren som har tillgång till dessa uppgifter som behandlas utifrån sekretess.

   Hälsouppgift.  Alla elever i förskoleklass, årkurs 4 och 7 samt i årskurs 1 på gymnasiet erbjuds ett hälsobesök med hälsosamtal hos skolsköterskan. Inför hälsobesöket önskar skolsköterskan få uppgifter om ert barns hälsotillstånd. Det är bara skolsköterskan och skolläkaren som har tillgång till dessa uppgifter som behandlas utifrån sekretess.

   Till tjänstenchevron_right
  • Inskrivning av elev/ansökan om att byta skola

   computerperson

   Denna e-tjänst ska användas då man flyttar till kommunen eller önskar byta skola inom kommunen, till exempel vid byte från friskola.

   Denna e-tjänst ska användas då man flyttar till kommunen eller önskar byta skola inom kommunen, till exempel vid byte från friskola.

   Till tjänstenchevron_right
  • Samtycke hälsosamtalsuppgifter

   computerperson

   Samtycke hälsosamtalsuppgifter. Alla elever i förskoleklass, årkurs 4 och 7 samt i årskurs 1 på gymnasiet erbjuds ett hälsosamtal hos skolsköterskan. Syftet är bland annat att samtala om hur hälsan och skolgången påverkas av hur vi lever. Inför samtalet får eleven ett frågeformulär med frågor om hälsa, levnadsvanor och om trivsel i skolan. Med vårdnadshavares samtycke lagras elevens uppgifter från frågeformuläret i en databas som Region Norrbotten ansvarar för. Region Norrbotten publicerar årligen en rapport ”skolbarns hälsa och levnadsvanor” som baseras på uppgifter och analys från denna databas. Rapporten innehåller endast avidentifierat material.

   Samtycke hälsosamtalsuppgifter. Alla elever i förskoleklass, årkurs 4 och 7 samt i årskurs 1 på gymnasiet erbjuds ett hälsosamtal hos skolsköterskan. Syftet är bland annat att samtala om hur hälsan och skolgången påverkas av hur vi lever. Inför samtalet får eleven ett frågeformulär med frågor om hälsa, levnadsvanor och om trivsel i skolan. Med vårdnadshavares samtycke lagras elevens uppgifter från frågeformuläret i en databas som Region Norrbotten ansvarar för. Region Norrbotten publicerar årligen en rapport ”skolbarns hälsa och levnadsvanor” som baseras på uppgifter och analys från denna databas. Rapporten innehåller endast avidentifierat material.

   Till tjänstenchevron_right
  • Samtycke vaccination

   computerperson

   Samtycke vaccination. Under skolgången erbjuds alla elever vaccinationer enligt det svenska vaccinationsprogrammet. Innan vaccination måste ni som vårdnadshavare ge ert samtycke till detta samt svara på några hälsofrågor om ert barn. Om barnet har två vårdnadshavare måste båda ge sitt medgivande.

   Samtycke vaccination. Under skolgången erbjuds alla elever vaccinationer enligt det svenska vaccinationsprogrammet. Innan vaccination måste ni som vårdnadshavare ge ert samtycke till detta samt svara på några hälsofrågor om ert barn. Om barnet har två vårdnadshavare måste båda ge sitt medgivande.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla