Synpunkter på maten

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med stöd av denna e-tjänst kan ni ställa frågor eller lämna synpunkter till köken under Matpolen i Jokkmokk.

Era synpunkter är värdefulla, de hjälper oss att utveckla och förbättra våra verksamheter. Berätta vad ni tycker är bra, berätta vad vi kan göra bättre! Ni kommer att få en återkoppling på att era synpunkt/klagomål är registrerat i vårt diarium för utredning av berörd chef. Berörd chef ansvarar för eventuella åtgärder som följer av det ni uppmärksammat oss på.

Tänk på att ärendet blir en allmän handling och diarieförs när det skickas in. Detta innebär att alla som frågar efter handlingen har rätt att få en kopia, eller att läsa den. Om handlingen innehåller känslig information kan hela, eller delar av den sekretesskyddas.

Frågor om e-tjänsten

Marianne Yngvesson
marianne.yngvesson@jokkmokk.se
17155

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa