Anmälan lokal för hygienisk behandling

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten används för att anmäla yrkesmässig verksamhet med hygienisk behandling som använder stickande eller skärande verktyg enligt § 38 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan ska göras senast sex (6) veckor innan anläggningen tas i bruk. Om du är osäker på om din verksamhet omfattas av anmälningsplikt, läs mer här eller kontakta kommunen enligt nedan. Bifoga skalenlig ritning över lokalen med utrymmen för exempelvis städutrustning och hygien (toaletter, duschar, utrymmen för rengöring, etc.)

För handläggning av ansökan/anmälan tas en avgift ut enligt kommunfullmäktiges taxa. Faktura kommer att skickas separat.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Ritning över lokalen
  • OVK besiktningsprotokoll

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa