Ansökan om föreningsstöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om föreningsstöd ska vara inlämnad senast 15 maj året innan verksamhetsåret inleds och ska innehålla:

  • Föregående års verksamhetsberättelse
  • Föregående års balans- och resultaträkning
  • Uppgifter om föreningen
  • Verksamhetsplan

Stödformer

  • Subventionerad uthyrning av kommunens lokaler
  • Föreningsbidrag
  • Bidrag för viss prestation
  • Investeringsstöd

Överenskommelse om föreningsstöd dokumenteras i ett avtal som båda parter undertecknar.
Avtalet kan skrivas på 1–3 år.
Verksamhetsberättelse och ekonomiskredovisning för senast avslutat verksamhetsår skickas in.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa