Åberopa företrädesrätt till återanställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Upphörd anställning 

En arbetstagare som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist har ifrån uppsägningsbeskedet och till och med 9 månader från det att anställningen upphört, företrädesrätt.

Även en arbetstagare som varit tidsbegränsat anställd hos Jokkmokks kommun har företrädesrätt, förutsatt att anställningen upphörde på grund av arbetsbrist och att arbetstagaren varit anställd mer än tolv månader under de senaste tre åren.

Arbetstagaren ska anmäla till Jokkmokks kommun att han/hon önskar företrädesrätt till återanställning. Genom att signera denna e-tjänst med din e-legitimation har du anmält att du vill utnyttja din företrädesrätt till en ny anställning.

Allmänt om företrädesrätt till återanställning

* En arbetstagare förlorar sin företrädesrätt om arbetstagaren avvisar ett skäligt erbjudande om återanställning.

* För att en arbetstagare ska ha företrädesrätt till återanställning krävs att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för den anställning som avses.

* Om det finns flera arbetstagare med företrädesrätt går arbetstagare med längre anställningstid hos Jokkmokks kommun före den som har kortast anställningstid.

* Provanställning, tidsbegränsad anställning på grund av hel ålderspension eller som förvaltningschef eller motsvarande funktion samt legitimationsgrundande anställning ger inte företrädesrätt till återanställning.

* Företrädesrätt till återanställning gäller inte till arbete som måste disponeras för omplacering eller tas i anspråk på grund av förflyttning eller högre sysselsättningsgrad samt vikariat som vid vikariatets början bedöms vara högst 14 kalenderdagar.

* Arbetstagaren måste skriftligen begära företrädesrätt inom en månad efter anställningens slut, vilket du kan göra via denna e-tjänst.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa