Befrielse från sophämtning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har du en fritidsbostad som inte används? Då kan du ansöka om befrielse från sophämtning.

 

Befrielse av sophämtning kan ges då mängden hushållsavfall bedöms kunna tas hand om på ett betryggande sätt med hänsyn till människors hälsa och miljö. Ett kriterium kan vara vid svårigheter att nyttja den kommunala renhållningsservicen (på grund av avstånd till soptunnan) i kombination med korta vistelser på fastigheten. Det kan även gälla en fritidsbostad som endast besöks för tillsyn (kontrollera värmen, klippa gräs m.m.).

För handläggning av ansökan/anmälan tas en avgift ut enligt kommunfullmäktiges taxa. Faktura kommer att skickas separat.

Grundavgiften för renhållning debiteras fastighetsägare även vid beviljad befrielse, endast vid särskilda skäl kan grundavgiften lyftas. Ett exempel kan vara om det är en skogsfastighet utan hus.

 

Om ni har en fritidsbostad som inte används så ofta, men inte uppfyller kriteriet för sopbefrielse så finns det flera alternativ.

På Gatukontoret kan ni till exempel ansöka om att dela avfallskärl med en granne. Man kan även ansöka om uppehåll från sophämtning. Fritidshus kan medges uppehåll om fastigheten inte nyttjas under den fritidshusperiod som man har, som längst kan Gatukontoret bevilja uppehåll i ett år. Vid beviljat uppehåll debiteras endast grundavgift.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa