Anmälan om olägenhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När miljökontoret har fått ett ärende tas kontakt med motparten i ärendet som ges möjlighet att ge sin bild av situationen. Därefter gör miljökontoret en bedömning. Vid befogade klagomål kan samhällsbyggarnämnden fatta beslut om åtgärder, begränsningar samt förbud. Vid obefogade klagomål fattas beslut om avskrivning av ärendet.

Observera att den verksamhet eller person som har angetts som störande kommer att få del av uppgifterna som lämnas i nedanstående formulär.

Miljökontoret har normalt sett svårare att handlägga anonyma klagomål. En anonym anmälan kan i vissa fall medföra att ärendet inte fullt ut kan handläggas, om avgörande uppgifter saknas i ärendet och inte kan inhämtas. Det går heller inte att juridiskt driva ett ärende om vi inte kan påvisa att det är någon som är störd, till exempel anonymt klagomål på grannes vedeldning. Om du väljer att vara anonym får du ingen information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas.

Innan anmälan till miljökontoret

Innan du kontaktar miljökontoret ska du själv ha tagit kontakt med den störande verksamheten för att ge dem en möjlighet att själva åtgärda störningen.

För klagomål gällande inomhusmiljön i bostäder ska du först och främst vända dig till fastighetsägaren d.v.s. hyresvärden om du bor i hyreslägenhet eller bostadsrätts-föreningens styrelse om du bor i bostadsrätt. Verksamhetsutövare och fastighetsägare har enligt miljöbalken ett utökat ansvar att utreda och åtgärda risker för olägenhet för människor och miljön.

Ärenden som kan drivas

Förutsättningar för att miljökontoret ska kunna driva ett ärende:

 • Störningen ska utgöra risk för människors hälsa eller miljön.
 • Störningen ska ej vara endast tillfällig eller ringa.
 • Störningen ska vara pågående.
 • För inomhusmiljö gäller att störningen upplevs i bostaden.

Ärenden som normalt inte handläggs av miljökontoret

Miljökontoret kan endast agera om klagomålet gäller ett område som vi har tillsyn över. Normalt sett handlägger vi inte följande ärendetyper:

 • Inomhusmiljöproblem i egna hem/villor utreds av fackman/sakkunnig som kan hjälpa till med att kartlägga omfattningen och ge goda råd om hur du bör åtgärda skadan. Kontakta även ditt försäkringsbolag.
 • Klagomål som rör störningar mellan grannar i bostadsrätt eller hyresrätt. Kontakta din fastighetsägare eller bostadsrättsförening. Störningar från grannar regleras bland annat i hyreslagstiftningen, bostadsrättslagstiftningen och ordningslagen. Miljöbalken är till vissa delar också tillämplig men de förstnämnda lagarna har bättre möjligheter att komma till rätta med problemet.
 • Klagomål på nedskräpning, gator, vägar och kommunalt vatten och avlopp, vänd er till Gatukontoret. Under kontorstid: 0971-173 12, efter kontorstid: 0920-22 80 55
 • Vid klagomål gällande snöröjning, sandning och allmän ordning på återvinningsstationerna återvinningsstationerna i Jokkmokk, Vuollerim, Porjus och Kåbdalis kontakta Förpacknings & Tidningsinsamlingen. Detta gäller även om behållarna är fulla och i behov av tömning. Vid synpunkter på städning eller tömning når ni dem även på: 0200-88 03 11 (kundtjänst).
 • Arbetsmiljö på arbetsplatser, vänd er till Arbetsmiljöverket, Telefon: 010-730 90 00, Jourtelefon: 08-737 15 55 eller www.av.se.
 • Klagomål på lösspringande hundar och katter, kontakta Polisen, Telefon: 114 14 eller www.polisen.se
 • Bristande djurhållning, kontakta Länsstyrelsens djurskyddshandläggare, Telefon: 010-22 55 499
 • Kontakta polisen om du hittar ett skadat däggdjur eller en skadad fågel.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa