Synpunkter och klagomål

LÄS MER

Socialtjänsten och hälso-och sjukvården är intresserad av dina synpunkter och är skyldiga att ta emot klagomål utifrån SOL (socialtjänstlagen), LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och HSL (hälso-och sjukvårdslagen).

Du kan välja att framföra dina synpunkter och klagomål utan att tala om ditt namn, men då har vi ingen möjlighet att återkomma till dig med svar.

Knappen Blanketter innehåller:

  • Blanketten Riktlinjer om klagomålshantering och hur synpunkter ska tas tillvara.
  • Blanketten för Synpunkter och klagomål som är ifyllnadsbar via dator

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Du kan också följa ditt ärende under Mina Sidor

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa