Synpunkter, klagomål och beröm - socialtjänst och hälso- och sjukvård

LÄS MER

Socialtjänsten och hälso-och sjukvården tar tacksamt emot synpunkter, klagomål och beröm.
Vi är skyldiga att ta emot klagomål och synpunkter utifrån SOL (socialtjänstlagen), LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och HSL (hälso-och sjukvårdslagen). Vi ser detta som en viktig del i vårt arbete med att hålla en god kvalitet på verksamheten.

Du kan välja att framföra dina synpunkter utan att tala om ditt namn, men då har vi ingen möjlighet att återkomma till dig med svar.

Knappen Blanketter innehåller:

  • Blanketten Riktlinjer om klagomålshantering och hur synpunkter ska tas tillvara.
  • Blanketten för Synpunkter och klagomål som är ifyllnadsbar via dator

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Du kan också följa ditt ärende under Mina Sidor

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa