Inkomstuppgift för beräkning av avgift för förskola, fritidshem

LÄS MER

Så snart ert barn tilldelats en plats i omsorg ska månadsinkomst lämnas. I de fall ingen uppgift lämnats debiteras ni maxtaxa dvs. högsta avgift.
Observera att så snart en inkomstförändring skett i hushållet, måste ny inkomstuppgift lämnas snarast.
För mer information kan ni läsa mer i Taxa- och tillämpningsregler för Jokkmokks kommuns förskola och fritidshem under https://www.jokkmokk.se/kommun-samhalle/barn--utbildning/

 

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ärenden hanteras i Schoolsoft