Ansökan om skolskjuts

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om eleven har rätt till skolskjuts till anvisad skola på grund av avståndskraven så behöver ingen ansökan skickas in.  

För att elev ska få kostnadsfri skolskjuts ska närmaste vägen från bostaden till skolan vara minst:  

Förskoleklass-årskurs 3: 2 km eller mer  

Årskurs 4-6: 3 km eller mer 

Årskurs 7-9: 4 km eller mer  

Ansöker man om skolskjuts för andra skäl måste ansökan skickas in för varje nytt läsår:  

- Trafikförhållanden då vägen till skolan eller hållplatsen bedöms farlig ur trafikperspektiv och utifrån barnets ålder.  

- Växelvis boende då eleven bor på två adresser växelvis under lika långa perioder. 

- Funktionsnedsättning.  

- Annan särskild omständighet.   

För att vara garanterad beslut innan skolstart ska ansökan vara inne före sista maj.  

Innan ansökan; ta del av Skolskjutsreglementet Jokkmokks kommun.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa