Uppsägning av förskola eller fritidshem

LÄS MER

Uppsägningstiden för platsen är två månader och räknas från det datum uppsägningen inkommit till Barn och utbildning.

Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller ej.

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ärenden hanteras i Schoolsoft