Behovsanpassad avfallshämtning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som avser att kompostera ditt matavfall, istället för att använda kommunens bruna kärl, ska anmäla det till Samhällsbyggarnämnden.

Du ska själv kunna ta hand om den mängd jord som uppkommer av komposten.

Kompostbehållaren ska vara isolerad och skadedjurssäker och skötas så att den inte stör omgivningen med t.ex. dålig lukt och råttor.

För handläggning av ansökan/anmälan tas en avgift ut enligt kommunfullmäktiges taxa. Faktura kommer att skickas separat.

Renhållningsföreskrifter - https://www.jokkmokk.se/globalassets/kommun--samhalle/renhallningsforeskrifter-2017.pdf

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa