Hälsouppgift

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Hälsouppgift

  • Alla elever i förskoleklass, årkurs 4 och 7 samt i årskurs 1 på gymnasiet erbjuds ett hälsobesök med hälsosamtal hos skolsköterskan. Inför hälsobesöket önskar skolsköterskan få uppgifter om ert barns hälsotillstånd.
  • Det är bara skolsköterskan och skolläkaren som har tillgång till dessa uppgifter som behandlas utifrån sekretess.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Kontaktuppgifter vårdnadshavare
  • Kontaktuppgifter elev

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa