Ansökan om minoritetsspråkmedel

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enskilda eller organisationer kan ansöka om bidrag från kommunens minoritetsspråkmedel. Bidrag kan beviljas till en verksamhet som främjar minoritetsspråk. Ändamålet ska stödja intentionerna i Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724).
För mera information se även www.jokkmokk.se

Aktugattja jali organisasjåvnå máhtti åhtsåt dårjav kommuvna unneplågogiellabiednigijs. Doarjja máhttá vatteduvvat doajmmaj mij åvddånahttá unneplågogielajt. Ulmme galggá doarjjot ájggomusájt Lágan rijkalasj  unneplågoj ja unneplågogielaj hárráj (2009:724).
Ienep diededibmáj gehtja aj www.jokkmokk.se

Ovttaskasat dahje organisašuvnnat sáhtte ohcat doarjaga gieldda unnitlogugiellaruđain. Doarjja sáhttá juolluduvvot doibmii mii ovddida unnitlogugiela. Ulbmil galgá doarjut áigumuša mii lea Lágas nášuvnnalaš unnitloguid ja unnitloguid gielaid birra  (2009:724) 
Eanet dieđuide geahča maid www.jokkmokk.se

 

 

Frågor om e-tjänsten

Marcus Sjaggo
marcus.sjaggo@jokkmokk.se
0971-17316

Personuppgiftsansvarig

Marcus Sjaggo
marcus.sjaggo@jokkmokk.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa