Intresseanmälan ta emot ferieungdomar ideella föreningar

LÄS MER

De föreningar som har möjlighet att bereda feriearbeten till ungdomarna anmäler antal platser och perioder via denna e-tjänst. Arbetsgivaransvaret åligger föreningen och genom att föreningen ansöker om ferieplatser för ungdomar så har föreningen förbundit sig att följa de lagar och regler som gäller arbete för minderåriga.

Kommunen är behjälplig med att hantera ansökningar samt fördela ferieplatser. Ersättning för de ferielöner som skall utgå till ungdomarna, utbetalas som ett föreningsstöd till föreningen efter återredovisning på det av kommunen för syftet tillhandahållna underlag. Lönen skall sättas utifrån den lönetariff som fastställts mellan Jokkmokks kommun och Kommunal. Vad det gäller period och arbetstid så gäller samma sak som för de kommunala ferieplatserna. I föreningsstödet skall även uppkomna arbetsgivaravgifter ingå, beräknat på det löneunderlag som återredovisats. Föreningarna själva betalar ut lönen direkt till ungdomarna.

Jokkmokks kommun tillhandahåller särskild lönerapportsblankett till föreningarna som efter fullgjord ferieperiod skickas åter till kommunen och hanteras som underlag för utbetalning av föreningsstödet. Lönenivåer för ferieungdomarna fastslås varje år efter förhandling med berörd facklig organisation detta sker på central nivå i organisationen och gäller alla feriearbeten hos Jokkmokks kommun som arbetsgivare samt som riktlinje för utbetalning av föreningsstödet.

Frågor om e-tjänsten

Catharina Thuresdotter
catharina.thuresdotter@jokkmokk.se
17131

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa